msgbartop
(تجاری‌سازی ایده­ ها ، اختراعات و یافته­ های پژوهشی)
msgbarbottom

۲۴ مرداد ۹۴ مهندس موسی الرضا هوشمند دلیر و مهندس خیراندیش

پیرو حکمی آقای مهندس موسی الرضا هوشمند دلیر به عنوان رییس دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت  و آقای مهندس خیراندیش به عنوان مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار تعیین و از زحمات یکساله آقای مهندس سلامی نیا در این سمت قدردانی شد.

دیدگاه‌ها بسته شده است.