msgbartop
(تجاری‌سازی ایده­ ها ، اختراعات و یافته­ های پژوهشی)
msgbarbottom

۱۴ اردیبهشت ۹۴ پنجمیـن کنگـره رفتــارهای پـر خطر

پنجمیـن کنگـره رفتــارهای پر خطر از تاریخ 16 تا 18 آبـان ماه در دانشگاه زاهــدان برگزارمی شود. علاقمنــدان برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی دانشگاه زاهـدان به نشانی www.Zaums.ac.ir مراجعه کننـد و یا با تلفن 05433295789 تمـاس بگیـرند.

دیدگاه‌ها بسته شده است.