msgbartop
(تجاری‌سازی ایده­ ها ، اختراعات و یافته­ های پژوهشی)
msgbarbottom

۳۰ فروردین ۹۴ برگزاري کنفرانس رويه‌هاي بتني در دانشگاه تربيت مدرس

اولین کنفرانس ملی رویه های بتنی نهم و دهم اردیبهشت در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس، اولین کنفرانس ملی رویه های بتنی در نه محور تخصصی شامل: رویه های بتنی و توسعه پایدار، تحلیل و طراحی رویه های بتنی، دوام رویه های بتنی، تعمیر و نگهداری رویه های بتنی، رویه های مرکب، ایمنی و رویه های بتنی، فناوری مصالح و کاربرد افزودنی ها در رویه های بتنی، کاربرد نانو مواد و مصالح جدید و روش های اجرا برگزار می شود.
200 مقاله به دبیرخانه این همایش رسیده که از این میان 148 مقاله درقالب پوستر، ارائه شفاهی و چاپ در مجموعه مقالات انتخاب شده است.

دیدگاه‌ها بسته شده است.