msgbartop
(تجاری‌سازی ایده­ ها ، اختراعات و یافته­ های پژوهشی)
msgbarbottom

۲۵ فروردین ۹۴ نـوزدهمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسرکشور

فـراخوان ارسال مقـاله به نوزدهمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور در شیراز اعلام شد. کلیه دانشجویان دوره عمـومی و تحصیلات تکمیلی رشته داروسازی می توانند مقالات خود را تا 15 تیر به نشانی ipss19@sums.ac.ir ارسال کننـد. نـوزدهمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور 14 تا 17 مهـر در شیـراز برگزار می شـود.

دیدگاه‌ها بسته شده است.