msgbartop
(تجاری‌سازی ایده­ ها ، اختراعات و یافته­ های پژوهشی)
msgbarbottom

۱۵ فروردین ۹۴ کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

دانشگاه فردوسی مشهـد با همکاری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، مرکز تحقیقات علوم سلولی پژوهشگاه رویان، کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی را برگزار می کنند. این کنگره از 30 اردیبهشت ماه تا اول خرداد 94 در سالن همایش های دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.علاقمندان به آدرس www.mashhadstemcell.com مراجعه کننـد.

دیدگاه‌ها بسته شده است.