msgbartop
(تجاری‌سازی ایده­ ها ، اختراعات و یافته­ های پژوهشی)
msgbarbottom

۰۳ اسفند ۹۳ نخستین همایش ملی عمران، محیط زیست و توسعه پایـدار

فراخوان ارسال مقاله به نخستین همایش ملی عمران، محیط زیست و توسعه پـایدار اعلام شد. پژوهشگران برای ارسال مقاله تا بیستم فـروردین فرصت دارند به نشـانی اینترنتی http://www.cesd.ir مراجعـه کنند. نخستین همایش ملی عمران، محیط زیست و توسعه پـایدار هفدهم اردیبهشت 1394 در اصفهـان برگزار می شود.

دیدگاه‌ها بسته شده است.