msgbartop
(تجاری‌سازی ایده­ ها ، اختراعات و یافته­ های پژوهشی)
msgbarbottom

۰۳ اسفند ۹۳ بیست و یکمین کنفـرانس هستـه ای ایــران

بیست و یکمین کنفرانس هسته ای ایران با بیش از 350 متخصص هسته ای کشور 6 و 7 اسفنـد ماه در دانشکـده ی علـوم و فنــاوری های نـوین دانشگاه صنعتـی اصفهــان برگـزار می شــود.

دیدگاه‌ها بسته شده است.