msgbartop
(تجاری‌سازی ایده­ ها ، اختراعات و یافته­ های پژوهشی)
msgbarbottom

۲۶ بهمن ۹۳ سامانه همکاری با متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی

پیرو برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای حمایت از دانشمندان و متخصصان ایرانی غیر مقیم ؛ طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر مقیم را با ثبت نام در سامانه همکاری با متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی آغاز کردند.متخصصان و دانشمندان غیر مقیم متقاضی همکاری و بهره مندی از این طرح می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی www.international.bmn.ir ضمن کسب اطلاعات بیشتر ، نسبت به ثبت نام اقدام کننــد.

دیدگاه‌ها بسته شده است.