msgbartop
(تجاری‌سازی ایده­ ها ، اختراعات و یافته­ های پژوهشی)
msgbarbottom

۱۲ بهمن ۹۳ چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

کنفرانس بین المللی ایتک “رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي“، برای چهارمین سال متوالی در بیست و نهم و سی ام بهمن ماه سال 93 در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

دیدگاه‌ها بسته شده است.