msgbartop
(تجاری‌سازی ایده­ ها ، اختراعات و یافته­ های پژوهشی)
msgbarbottom

۰۵ بهمن ۹۳ دومین همـایش ملی نــــانو

دومین همایش ملی نــانو 30 و 31 فــروردین 94 در دانشگاه خــوارزمی برگزار می شود، فرصت ارائــه مقــاله 15 بهمن مـاه امسال می بـاشد.

دیدگاه‌ها بسته شده است.