msgbartop
(تجاری‌سازی ایده­ ها ، اختراعات و یافته­ های پژوهشی)
msgbarbottom

۲۳ دی ۹۳ نخستـین همـایش ملی بتـن

نخستین همایش ملی بتن با همت گروه صنعتـی نـانو بتن قم برگزار می شود.این همایش 30 بهمن مـاه امسال در دانشگاه قـم برگزار می شـود.

دیدگاه‌ها بسته شده است.